Terápiás módszerek:

 • relaxációs módszerek
 • módosult tudatállapotban alkalmazott hipnoterápiás módszerek, szimbólumokkal való munka, imagináció
 • pszichoanalitikus alapokon nyugvó, a terápiás kapcsolatot (terapeuta és páciens között) középpontba helyező pszichodinamikus terápiás módszer
 • szupportív (támogató) terápia
 • problémától függően alkalmazok kognitív-viselkedésterápiás elemeket is a terápia során (a hibásan tanult viselkedések, és téves attitűdök /viszonyulások, hozzáállások/ megváltoztatására)
 • dialektikus viselkedésterápiás módszer-elemek, illetve mindfulness (tudatos jelenlét) készségek tanítása
 • pszichoszomatikus tünetek esetén a Hamer-i betegségszemlélet alkalmazása és a hozzá kapcsolódó érzelmi fókusz megkeresése
 • életvezetési, pszichológiai tanácsadás, pszichoedukáció
 • mivel sokat dolgoztam gyerekekkel is, szeretek használni mesés, illetve rajzos elemeket a felnőttek terápiájában is
 • EMDR (bilaterális szemmozgások segítségével történő, trauma-feldolgozást elősegítő módszer)
 • csoportterápia (analitikus kiscsoport)

Felsőfokú angol szaknyelvi végzettségem kapcsán szeretettel várom a segítséget kérő angolul beszélő klienseket is.